Cổng thông tin xuất khẩu lao động

  • XKLD Nhật Bản 2019

Tư vấn miễn phí

CẬP NHẬT ĐƠN HÀNG

  • Tiêu đề
  • Số lượng
  • Địa điểm
  • Mức lương
  • Ngày thi tuyển

Đăng ký đi XKLĐGiới thiệu

Giới Thiệu Công ty nhân lực TTC Việt Nam

Giới Thiệu Công ty nhân lực TTC Việt Nam

  07/1/2019

Là một trong những công ty hàng đầu trong ngành xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản tại Việt Nam. Công ty cổ phần nhân lực TTC Việt Nam...

Xem tiếp